Trung tâm Thông tin – Thư viện tổ chức tập huấn “ Ký năng trích dẫn tài liệu tham khảo”

Nhằm nâng cao kỹ năng trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo  phục  vụ cho việc học tập, nghiên cứu và viết luận văn của sinh viên. Ngày thứ bảy (14/5/2016) Trung tâm Thông tin – Thư viện và Trung tâm Học liệu – Đại học Huế đã tổ chức lớp tập huấn về “ Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo” và “ Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo Mendeley”.

 

          Buổi tập huấn có sự tham dự của 50 em sinh viên năm cuối của nhà trường. Theo đó các em sinh viên được các cán bộ của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Y Dược Huế và các cán bộ của Trung tâm Học liệu , Đại học Huế hướng dẫn những kỹ năng cơ bản, quy trình và các kiểu về trích dẫn  tài liệu tham khảo. Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo Mendeley, thực hành trích dẫn tài liệu tham khảo và thực hành trên phần mềm Mendeley.

 

          Việc tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo cho sinh viên nhằm giúp sinh viên co thêm những kiến thức và kỹ năng mới hỗ trợ cho các em trong việc học tập, nghiên cứu và viết luận văn sau này. Hy vọng những lớp tập huấn này sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên , qua đó sẽ góp phần nâng cao hiêu quả đao tạo của nhà trường.

 

Một số hình ảnh buổi tập huấn