Thông báo lớp tập huấn ”kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

TRUNG TÂM TT – THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

—————————

                                                                                        

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 3 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO LỚP TẬP HUẤN

 

 

“KỸ NĂNG TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO”

 

 

Nhằm nâng cao kỹ năng trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và viết luận văn của sinh viên, Trung tâm TT – Thư viện sẽ phối hợp với Trung tâm Học liệu Đại học Huế tổ chức các lớp tập huấn miễn phí về “ Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo” và “Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo Mendeley” dành cho sinh viên Y5 và Y6.

Nội dung :

Nội dung 1: (Chiều ngày 22/3/2016)

         Hướng dẫn kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo:

·        Quy trình trích dẫn tài liệu tham khảo

·        Các kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo

·        Thực hành trích dẫn tài liệu tham khảo

Nội dung 2: (Chiều ngày 23/3/2016)

         Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo Mendeley và thực hành trên phần mềm Mendeley

Thời gian tập huấn: Từ 14h – 17h, ngày 22 và 23 tháng 03 năm 2016

Địa điểm: Phòng máy tính, tầng 4 – Trung tâm TT – Thư viện

Số lượng : 48 sinh viên

Sinh viên có thể đăng ký 1buổi hoặc cả 2 buổi tập huấn trên

Sinh viên đăng ký tại:

·        Quầy hướng dẫn (tầng 1) Trung tâm TT- Thư viện.

·        Đăng ký danh sách theo lớp (có mẫu đính kèm) và gửi về Trung tâm TT – Thư viện

·        Thời hạn đăng ký đến hết ngày 18/03/2016

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CN Nguyễn Thị Thanh Thúy, ĐT : 098.314.8437                                                

 

                                                       TRUNG TÂM TT- THƯ VIỆN