Trung tâm Thông tin – Thư viện tổ chức lớp tập huấn “ Truy cập và sử dụng thông tin y học trực tuyến” cho các CBGD thuộc các Khoa/ Bộ môn Trường ĐH Y Dược Huế.

 

Chiều ngày 27/4/2010, Trung tâm Thông tin – Thư Viện đã tổ chức lớp tập huấn về truy cập và sử dụng thông tin y học trực tuyến cho các cán bộ giảng dạy thuộc các khoa/ bộ môn trong toàn trường. Đây là một trong những hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực truy cập và sử dụng thông tin y tế trực tuyến” đang được thực hiện trên toàn quốc.


Tham dự lớp tập huấn này, học viên đã được giới thiệu những công cụ tìm kiếm trang web của các chuyên ngành Y dược, được hướng dẫn khai thác thông tin từ PUBMED – HINARI và các ứng dụng từ các nguồn thông tin này. Học viên đã được hướng dẫn chi tiết, rõ ràng cụ thể qua bài trình bày powerpoint, sau đó được thực hành trên máy với sự hỗ trợ của các giảng viên.

 


 Qua lớp tập huấn, học viên đã nắm được cách sử dụng, ý nghĩa của các công cụ tìm kiếm trang web và ứng dụng tìm kiếm thông tin từ PUBMED – HINARI một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Đồng thời học viên đã được giới thiệu thêm một số nguồn thông tin mới, hữu ích cho việc khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu, giảng dạy.

 

 

         Học viên đã đánh giá cao lớp tập huấn này (về nội dung và mặt tổ chức) thông qua phiếu đánh giá cuối buổi tập huấn.

 

 

 

Một số hình ảnh về lớp tập huấn

Giám đốc trung tâm giới thiệu chương trình tập huấn