Thông báo đăng ký tham gia tập huấn về Kỹ thuật trích dẫn và phòng tránh đạo văn

 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI TẬP HUẤN

KỸ THUẬT TRÍCH DẪN VÀ PHÒNG TRÁNH ĐẠO VĂN

Diễn giả: Tiến sĩ  Nguyễn Thị Ngọc Bé

Giảng viên Khoa Tâm lý trường Đại học Sư Phạm Huế.

Vào lúc 14h00, ngày 4/5/2019.

Tại tầng 4 Trung tâm Học liệu, Đại học Huế

Mời các bạn sinh viên có quan tâm vấn đề này đăng ký tham gia qua địa chỉ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGgjnkbfl5YQgt0uNLG6IslHHYajBp1VEHw6TSsMz7tkp36g/viewform

*********************************************************************
Thông tin về diễn giả:
Tiến sĩ Tâm lý học Ứng dụng Nguyễn thị Ngọc Bé tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, Trung Quốc năm 2015. Hiện đang là Giảng viên tại Đại học Sư phạm Huế. Cô đã có nhiều công trình xuất bản trên các tạp chí uy tín của thế giới và Việt Nam