Trung tâm Thông tin- Thư viện tổ chức tập huấn “ Kỷ năng trích dẫn tài liệu tham khảo” cho học viên SĐH của nhà trường

           Nhằm nâng cao kỹ năng trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, viết luận văn, luận án của học viên SĐH của nhà trường. Ngày thứ bảy 21.5.2016. Trung tâm Thông tin- Thư viện phối hợp với  Trung tâm Học liệu- Đại học Huế đã tổ chức lớp tập huấn về” Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo” và “ Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo Mendeley”.


          Buổi tập huấn có sự tham gia của 50 học viên SĐH, các nghiên cứu sinh của nhà trường. Trong buổi tập huấn này các học viên của nhà trường được cán bộ của Trung tâm Thông tin- Thư viện Đại học Y Dược Huế và các cán bộ của Trung tâm Học liệu, Đại học Huế hướng dẫn những kỹ năng , quy trình và các kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo trong quá trình viết luận văn, luận án. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo Mendeley, Phần cuối là phần thực hành trích dẫn tài liệu tham khảo và thực hành trên phần mềm Mendeley.


          Việc tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo được các học viên SĐH đánh giá cao hoạt động của Trung tâm. Trung tâm Thông tin Thư viện luôn cố gắng mang lại những dịch vụ và hoạt động tốt nhất cho độc giả nhằm góp phần vào sự phát triển đào tạo của nhà trường.

 

 

Một số hình ảnh của buổi tập huấn