Thông báo về việc triển khai làm thẻ Thư viện


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HUẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
TRUNG TÂM  T.T – THƯ VIỆN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                             Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 09 năm 2016 

 

THÔNG BÁO

 

(V/v triển khai làm thẻ thư viện)

 

Kính gửi:        Tất cả các lớp sinh viên năm thứ 1

 

Để nâng cao chất lượng phục vụ độc giả tốt hơn, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Trung tâm Thông tin – Thư Viện thông báo đến tất cả các lớp sinh viên năm thứ nhất đăng ký làm thẻ thư viện tại Trung tâm Thông tin – Thư Viện. Thẻ thư viện sử dụng trong suốt thời gian học tập tại trường.

Ban cán sự các lớp lập danh sách theo mẫu của Trung tâm Thông tin – Thư Viện, gửi về Phòng Đọc (tầng 1), Trung tâm Thông tin – Thư Viện.  

Hạn cuối ngày 04.11.2016.

– Lệ phí làm thẻ:                                           50.000 đồng/thẻ.

– Chi phí gia hạn thẻ sau năm thứ I:           20.000 đồng/ năm.

Mọi thắc mắc liên hệ:       CN. Nguyễn Thanh Thúy, Quầy hướng dẫn tầng 1.   

ĐT: 0983.148.437

                                                          TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN