Thông báo về việc mở cửa khu vực tự học ở tầng 1 Trung tâm TT – Thư viện phục vụ sinh viên học buổi tối

 

THÔNG BÁO

(V/v mở cửa khu vực tự học ở tầng 1 Trung tâm TT – Thư viện

phục vụ sinh viên học buổi tối)

 

Để đáp ứng nhu cầu về chỗ học tập của sinh viên và học viên của Trường, từ ngày 16/09/2019 Trung tâm TT – Thư viện sẽ mở cửa Khu vực tự học ở tầng 1 của Trung tâm vào buổi tối.

Thời gian mở cửa: Từ 17h – 21h, thứ Hai đến thứ Sáu

(trừ ngày nghỉ lễ và thời gian sinh viên nghỉ hè)