Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học cho học viên Sau Đại học

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

 

     TRUNG TÂM TT- THƯ VIỆN   

               

THÔNG BÁO 

 

(V/v tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS 

 

trong nghiên cứu khoa học cho học viên Sau Đại học)

 

 

 

          Nhằm hỗ trợ cho các học viên SĐH chuẩn bị làm luận văn, Trung tâm Thông tin –Thư viện sẽ tổ chức lớp tập huấn về sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu:

1.     Sử dụng được phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học

2.     Phân tích và lý giải được kết quả xử lý số liệu theo yêu cầu nghiên cứu.

Yêu cầu:

         Học viên biết sử dụng được Tin học cơ bản và nắm vững nội dung cơ bản của Thống kê y học.

Đối tượng tham gia: Học viên SĐH của nhà Trường.

Số lượng học viên: 50 học viên

Học phí: 200.000đ/1học viên

Học viên được cấp chứng chỉ sau khóa tập huấn

Nội dung chương trình và lịch học:

Sáng : 8g00 – 11g00     Chiều: 14g00 – 17g00

 

 

Stt

 

 

Nội dung

 

 

Lịch học

 

 

Ghi chú

 

Ngày 1

Sáng 1

– Giới thiệu về phần mềm SPSS

– Cài đặt

– Xây dựng phiếu hỏi trong SPSS

– Rà soát số liệu

– Bài tập TH: rà soát số liệu, xây dụng phiếu hỏi

Sáng 14/4

(Thứ bảy)

 

Chiều 1

 Cách sử dụng các lệnh cơ bản: Frequencies, Descriptives, Means, Select cases, Recode

 Bài tập thực hành: Xếp nhóm dữ liệu

 

Chiều 14/4

(Thứ bảy)

 

Ngày 2

Sáng 2

 Cách sử dụng các lệnh cơ bản (tt): Compute, Count, Split file

 Lệnh vẽ biểu đồ Charts, Graphs, …

 Bài tập thực hành: Biến đổi dữ liệu, vẽ biểu đồ

Sáng 21/4

(Thứ bảy)

 

Chiều 2

 Phân tích thống kê: Kiểm định các tỷ lệ

 Bài tập thực hành: Kiểm định các tỷ lệ

 

Chiều 21/4

(Thứ bảy)

 

Ngày 3

Sáng 3

 Phân tích thống kê: Kiểm định các trung bình

 Tương quan và hồi quy

 Bài tập thực hành: Kiểm định các trung bình

Sáng 05/5

(Thứ bảy)

 

Chiều 3

 Bài tập thực hành tương quan và hồi quy

 Giải đáp thắc mắc chung

 Bài tập tự lượng giá (60 phút)

 Thu thập ý kiến học viên

 Phát Giấy Chứng nhận

Chiều 05/5

(Thứ bảy)

 

 

 

Địa điểm: Phòng máy tính, tầng 4 của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Thời hạn đăng ký hạn cuối: 16h thứ Năm, ngày 12/4/2018

Địa điểm đăng ký:

Trung tâm Thông tin –Thư viện, Quầy hướng dẫn ở tầng 1 gặp CN.Phan Thùy Anh

ĐT: 0905.616.900