Thông báo đăng ký tham gia buổi nói chuyện về Tư duy sáng tạo

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ

TƯ DUY SÁNG TẠO

Diễn giả: Tiến sĩ  Nguyễn Thị Kim Liên

Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học địa lí

Vào lúc 14h00, ngày 20/4/2019

Tại Trung tâm Học liệu, Đại học Huế

Mời các bạn sinh viên có quan tâm vấn đề này đăng ký tham gia qua địa chỉ:

https://www.facebook.com/events/425013778234005/