Thông báo đăng ký tham gia buổi nói chuyện về Tư duy phản biện & Kỹ năng giải quyết vấn đề

 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ

TƯ DUY PHẢN BIỆN & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Diễn giả: Tiến sĩ  Nguyễn Thị Kim Liên

Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học địa lí

Vào lúc 8h00, ngày 21/4/2019

Tại Tầng 4, Trung tâm Học liệu, Đại học Huế

Mời các bạn sinh viên có quan tâm vấn đề này đăng ký tham gia qua địa chỉ:

https://www.facebook.com/events/2288492348146472/