Category: Sách điện tử

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ TRUNG TÂM TT – THƯ VIỆN                                                                         Huế, ngày 14 tháng 04 năm 2014     HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÌM TÀI LIỆU THAM KHẢO   Trung tâm Thông tin – Thư viện nhận đăng ký tìm tài liệu tham khảo (tóm tắt hoặc toàn văn),…