Nội quy phòng máy tầng 4 Trung tâm Thông tin Thư viện

 

Nội quy phòng máy tầng 4

 

1.     Tuyệt đối không được hút thuốc, ăn, uống, xã rác gây mất vệ sinh trong phòng máy. Phải đóng cửa khi ra vào phòng máy có máy lạnh.

2.     Tuyệt đối không được mang vào phòng máy các chất hay vật dụng gây cháy nổ, hung khí.

3.     Đi đúng giờ, đúng ca quy định của mình. Khi vào phòng máy thực hành sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên (dùng dây mang trên cổ hoặc kẹp trên túi áo)

4.     Không gây ồn ào mất trật tự, không được sử dụng các trang thiết bị của phòng máy vào mục đích khác với học tập và nghiên cứu.

5.     Cuối ca thực hành phải sắp xếp lại ghế, chuột, bàn phím theo đúng vị trí, tắt máy tính.

6.     Không di chuyển các máy móc, thiết bị … khi không có sự đồng ý của người có thẩm quyền (bộ phận quản lý phòng máy).

 

TÙY THEO MỨC ĐỘ VI PHẠM, SẼ CÓ HÌNH THỨC XỬ LÝ KỈ LUẬT.

                                                                                                       

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)