Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm Thông tin – Thư viện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TẠI

TRUNG TÂM THÔNG TIN -THƯ VIỆN

——————–

Tổ chức hoạt động dịch vụ tại Trung tâm Thông tin – Thư viện:

Tầng 1

Khu vực tự học

   Được bố trí 100 chỗ ngồi phục vụ độc giả đến Thư viện tự học, tự nghiên cứu.

   Có hệ thống 12 máy tính kết nối mạng phục vụ độc giả tra cứu, học tập

Quầy  hướng dẫn

  Tiếp nhận thông tin và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.

   Tiếp nhận đăng ký làm thẻ Thư viện và trả thẻ Thư viện

Phòng Photocopy

    Photocopy tài liệu theo yêu cầu đăng ký phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu của độc giả trong Trường.

Phòng Tài Nguyên Thông tin 1

    Phục vụ cho các công tác nghiệp vụ của Trung tâm

Khu vực để túi xách

    Dành cho các bạn đến tham khảo tài liệu tại các khu vực sách Tiếng Việt tầng 2 và khu vực sách ngoại văn, tạp chí, luận văn ở tầng 3. Độc giả nhận và trả khóa tại quầy hướng dẫn Tầng 1.

Tầng 2

Khu vực tham khảo sách tiếng Việt

    Được tổ chức  kho sách mở, phục vụ cho độc giả tự chọn để tham khảo tại chỗ hoặc mượn về nhà.

    Phục vụ tham khảo giáo trình và  các sách chuyên ngành Y, Dược tiếng Việt

    Được bố trí 2 máy tính kết nối internet để phục vụ tra cứu

    Được sắp xếp 90 chỗ ngồi phục vụ độc giả đến học tập, tham khảo tài liệu tại chỗ.

Quầy hướng dẫn

   Hướng dẫn tra cứu, tiếp nhận thông tin và hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ hiện có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.

    Làm thủ tục mượn trả tài liệu.

Phòng Tài Nguyên Thông tin 2

   Phục vụ cho công tác nghiệp vụ Bổ sung, Biên mục – phân loại tài liệu…

Tầng 3

Khu vực tham khảo sách ngoại văn, tạp chí và luận văn, luận án

    Sách chuyên khảo ngoại văn, tạp chí các chuyên ngành Y, Dược được tổ chức kho mở, độc giả dễ dàng tự chọn tài liệu để tham khảo tại chỗ.

   Luận văn, luận án được tổ chức kho đóng, độc giả làm thủ tục đăng ký mượn tại quầy hướng dẫn để mượn luận văn, luận án để tham khảo đọc tại chỗ.

    Được bố trí 2 máy tính có kết nối mạng internet để phục vụ tra cứu tài liệu;

    Được sắp xếp 90 chỗ ngồi phục vụ độc giả đến tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

Quầy hướng dẫn

    Hướng dẫn tra cứu, tiếp nhận thông tin và hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ hiện có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện.

   Làm các thủ tục đăng ký mượn trả luận văn, luận án tham khảo tại chỗ.

   Tiếp nhận đăng ký dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu tham khảo cho độc giả

Tầng 4

   Phòng Máy tính với 50 máy tính kết nối mạng internet phục vụ cho các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề và các lớp tin học.

 

Đến với Trung tâm Thông tin – Thư viện, để sử dụng các dịch vụ độc giả phải thực hiện một số yêu cầu sau:

    Xuất trình thẻ Thư viện, hoặc phiếu xác nhận đã đăng ký làm thẻ  thư viện ( tạm thời).

    Mượn – trả sách báo theo đúng nội qui của Trung tâm.

   Bảo quản tốt các tài liệu, nghiêm cấm xé, viết vẽ lên tài liệu. Không được mang sách ra khỏi Trung tâm.

Ngoài ra Trung tâm có các hoạt động & dịch vụ khác:

    Hoạt động đào tạo:  Tập huấn tìm kiếm thông tin Y Dược trực tuyến, các hội thảo chuyên đề, tập huấn phân tích, xử lý số liệu bằng sử dụng phần mầm SPSS …

   Dịch vụ thông tin và lưu hành: Cung cấp thông tin từ các nguồn sách tham khảo, sách chuyên khảo, tạp chí, báo, CD ROM, VCD ROM tiếng Việt và tiếng nước ngoài luận văn, luận án, các đề tài nghiên cứu khoa học, các tài liệu của Tổ Chức Y tế Thế giới….và các nguồn thông tin tực tuyến.

Độc giả có thể sử dụng thông tin của Trung tâm bằng cách đọc tại chỗ hoặc đăng ký photo theo qui định.

Các dịch vụ khác:

    Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

    Dịch thuật tài liệu tham khảo.

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh được đón tiếp quí độc giả !