Hướng dẫn đăng ký tìm tài liệu tham khảo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

TRUNG TÂM TT – THƯ VIỆN

 

                                                                      Huế, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÌM TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện nhận đăng ký tìm tài liệu tham khảo (tóm tắt hoặc toàn văn), dịch tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Đức,…), tìm luận văn, luận án của các trường đại học Y Dược trong nước, sao chép đĩa CD, VCD các
chuyên ngành,…

Độc giả có nhu cầu xin điền vào Bản đăng ký tại chổ và gửi cho cán bộ phụ trách tại Phòng Tạp chí – Luận văn.

Độc giả ở xa có nhu cầu tìm tài liệu xin liên hệ với các chuyên viên sau:

CN. ĐẶNG NGỌC Ý NHI

Số ĐT: 0785.530.463

E-Mail: thuvienydhue@gmail.com

Độc giả chuyển tiền vào tài khoản sau:

Đặng Ngọc Ý Nhi, số TK: 108006407900, Ngân hàng Công thương Huế.

Trung tâm rất hân hạnh được phục vụ.