Giới thiệu nguồn tài liệu số và hướng dẫn tra cứu

Trung tâm Thông tin -Thư viện đã xây dựng các CSDL tài liệu số, trong đó bao gồm CSDL sách điện tử ngoại văn với nhiều chuyên ngành như: Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Dược học…phục vụ cho tham khảo của độc giả trong Nhà trường.

 

Để tham khảo các tài liệu số này, độc giả đến tra cứu tại hệ thống máy tính đặt tại Trung Tâm.

 

 

 

Hướng dẫn tra cứu
 

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu :http://opac.huemed-univ.edu.vn/default.aspx (tại hệ thống máy tính ở Trung tâm)

 

 

 

Bước 2: Nhấn vào tab Tài liệu số

 

 


 

 

Bước 3: Nhập từ khóa (hay nhan đề sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản) cần tìm vào khung tìm kiếm.

 

Ví dụ:  Nhập từ khóa “Radiologists”.

Kết quả

 

 

TTTT.TV