Danh mục tạp chí trong nước

01. Tạp chí Cây thuốc quý (I)

02. Tạp chí Dược học

03. Tạp chí Y Dược học Quân sự

04. Tạp chí Y Dược học cổ truyền (
I )

05. Thông tin Y Dược học (Viện
Thông tin – Thư viện Y học TW)

06. Tạp chí Y Dược học (ĐH Y Hà
Nội)

07. Tạp chí Đông Y
( I)

08. Tạp chí Y học
thực hành

09. Tạp chí Y học
Việt Nam

10. Tạp chí Ngoại
khoa

11. Tạp chí Nội
khoa

12. Tạp chí Y học
Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH Y Dược TP. HCM)

13. Tạp chí Y học
lâm sàng (BV Bạch Mai)

14. Tạp chí Y học
lâm sàng (BV TW Quân đội 108)

15. Tạp chí Sinh
lý học

16. Tạp chí Tiêu
hóa Gan Mật

17. Tạp chí Gan
Mật

18. Tạp chí Sản
phụ khoa

19. Tạp chí Nhãn
khoa

20. Tạp chí Y học
dự phòng