Danh mục tạp chí tiếng Việt quý III năm 2011

DANH MỤC TẠP CHÍ TIẾNG VIỆT QUÝ III/2011

 

01. Tạp chí Da liễu học Việt Nam (số 04-06/2011)

02. Tạp chí Y Dược học (số 01,02/2011) – (Trường ĐH Y Dược Huế)

03. Tạp chí Phụ sản (Tập 9, số 3/2011)
04. Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin Thuốc (Số 3/2010)

05. Tạp chí Y học Thực hành (07,08/2011)

06. Tạp chí Y học Việt Nam (383,384/2011)

07. Tạp chí Cây thuốc quý (184,186/2011)

08. Tạp chí Y học lâm sàng (62/2011)

09. Tạp chí Nhãn khoa (Số 22,23/2011)

10. Tạp chí Dược học (05,06,07/2011)

11. Tạp chí Thuốc và Sức khỏe (01,02,03/2011)

12. Tạp chí Thông tin Y Dược (Số 06,07,08/2011)

13. Tạp chí Y Dược học Quân sự (05/2011)

14. Tạp chí Châm cứu Việt Nam (02/2011)

15. Tạp chí Y tế Công cộng (số 20/2011)

16. Tạp chí Y học lâm sàng 108 (04/2011)

17. Tạp chí Chính sách Y tế (số 8/2011)

18. Tạp chí Gan mật Việt Nam (15/2011)

19. Tạp chí Khoa học tiêu hóa Việt Nam (Tập 6, số 23/2011)

20. Tạp chí Thuốc và Sức khỏe (432, 434/2011)

21. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam (Tập 59, số 8/2011)

22. Tạp chí Lao và Bệnh Phổi (Số 3, tháng 4/2011)

23. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (Số 3, volume 56/2011)

24. Tạp chí Điện Quang Việt Nam (Số 3/ 2011)

25. Tạp chí Nội tiết Đái tháo đường (Số 01,02/2011)