Danh mục tạp chí quý I và II năm 2012

1.Tạp chí Điện quang  số 5 (01/2012)

2.Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam tập VII (số 26/2012)

3. Tạp chí gan mật Việt nam (số 19/2012)

4. Tạp chí Tai mũi họng (Volume 56-6/2012)

5. Tạp chí Y học Dự phòng tập xxii, số 1(127)/2012

6. Tạp chí Y tế Công cộng (Số 22, 24/2012)

7. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 391, tháng 3 (Số 1/2012)

8. Tạp chí  Y học Việt Nam, tập 392, tháng 4 (Số 2/2012)

9. Tạp chí Y học Việt Nam (Số đặc biệt/2012)

10.Tạp chí y học Việt Nam (tập 389, 390 / 2012)

10. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 tập 7 (Số 1/2012)

11. Tạp chí Bảo hiểm xã hội (tháng 5/2012)

12. Tạp chí Y dược học quân sự (01-03/2012)

13. Tạp chí Nghiên cứu Y học (Số 1/2012)

14. Tạp chí Y học thực hành (Số 3,4/2012)

15. Tạp chí Cây thuốc quý (Số 200-203/2012)

16. Tạp chí Châm cứu Việt Nam (Số 1/2012)

17. Tạp chí Thông tin Y dược (Số 01 – 04/2012)

18. Tạp chí Dược học (01 – 03/2012)

19. Tạp chí Ngoại khoa (1,2,3/2012)

20. Tạp chí Nhãn khoa Việt Nam (Số 25/2012)

 

21. Tạp chí Y học Lâm sàng BV Bạch Mai (Số 64/ 2012)

22. Tạp chí Nội tiết Đái tháo đường (Quyển 3, 4/2012)