Danh mục tạp chí quý 1 năm 2015

Trung tâm Thông tin – Thư Viện xin gửi đến quý độc giả danh sách tạp chí quý 1 năm 2015

 

 

 

TT

TÊN TẠP CHÍ

SỐ TẠP CHÍ

1

Y học Việt Nam

Tháng 1số 1,2/2015, Tháng 2số 1/2015

2

Y học thực hành

Số 1,2/2015

3

Dược học

Số 7,8/2014

4

Sức khỏe và môi trường

Số 21/2014,22,23/2015

5

Những cây thuốc quý

Số 255/2015

6

Nhãn khoa Việt Nam

Số 37/2015

7

Chuyên đề tim mạch học

Số tháng 3/2015