Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Thông tin – Thư viện
Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế – HCMP (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS).

Xem tiếp >>

.

Danh mục sách điện tử

Giới thiệu sách mớiMore

Luận văn, luận án

Những điều cần biết

Những điều cần biếtMore

HD đăng ký tìm tài liệu tham khảo

Hướng dẫn đăng ký tìm tài liệu tham khảo
HCMP – Trung tâm Thông tin – Thư viện nhận đăng ký tìm tài liệu tham khảo (tóm tắt hoặc toàn văn), dịch tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Đức,…), tìm luận văn, luận án của các trường đại học Y Dược trong nước, sao chép đĩa CD, VCD các chuyên ngành,…


Xem tiếp >>