Cty Co Phan Phuc An
11/10/2017 16:49:34

Thông báo về việc Giới thiệu độc giả từ điển Y học

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu đến quý độc giả TỪ ĐIỂN Y HỌC ANH – VIỆT, PHÁP - VIỆT của tác giả NGUYỄN VINH (nguyên Chủ nhiệm Thư viện Trường Đại học Y khoa Huế), NXB Đại học Huế, năm 2017 và TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ Y HỌC THIẾT YẾU ANH - VIỆT của tác giả LÊ MINH DIỆU (nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược Huế), NXB Đại học Huế, năm 2016. Hai ấn phẩm này đã được xuất bản chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường

 

THÔNG BÁO

(V/v Giới thiệu độc giả từ điển Y học )

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin giới thiệu đến quý độc giả TỪ ĐIỂN Y HỌC ANH – VIỆT, PHÁP - VIỆT của tác giả NGUYỄN VINH (nguyên Chủ nhiệm Thư viện Trường Đại học Y khoa Huế), NXB Đại học Huế, năm 2017 và TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ Y HỌC THIẾT YẾU ANH - VIỆT của tác giả LÊ MINH DIỆU (nguyên giảng viên Trường Đại học Y Dược Huế), NXB Đại học Huế, năm 2016. Hai ấn phẩm này đã được xuất bản chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

-        

Độc giả có nhu cầu xin liên hệ với CN Phan Thùy Anh

ĐT: 097.234.3900 hoặc qua email thuvienydhue@gmail.com

- Từ điển Y học, tác giả Nguyễn Vinh: 250.000 đồng/cuốn.

- Từ điển thuật ngữ Y học thiết yếu, tác giả Lê Minh Diệu: 200.000 đồng/cuốn

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện xin hân hạnh phục vụ.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]