Cty Co Phan Phuc An
20/09/2017 16:48:47

Thông báo về việc triển khai làm thẻ Thư Viện

Để nâng cao chất lượng phục vụ đồng thời để quản lý độc giả tốt hơn, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Trung tâm TT- Thư viện thông báo cho tất cả các lớp sinh viên, học viên SĐH, Cán bộ, giảng viên của nhà trường đăng ký làm thẻ Thư viện

 TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HUẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trung tâm TT- Thư Viện                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              --------------------

 

                                                  Thừa Thiên-Huế, ngày 15 tháng 09 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai làm thẻ thư viện


              Kính gửi: Tất cả các lớp SV và học viên SĐH, Cán bộ, giảng viên nhà trường .

Để nâng cao chất lượng phục vụ đồng thời để quản lý độc giả tốt hơn, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Trung tâm TT- Thư viện thông báo cho tất cả các lớp sinh viên, học viên SĐH, Cán bộ, giảng viên của nhà trường đăng ký làm thẻ Thư viện (nếu có nhu cầu). Thẻ  có giá trị sử dụng trong suốt thời gian học tập và làm việc tại trường.

- Lệ phí làm thẻ:       50.000 đồng/1SV.

- Chi phí gia hạn thẻ sau năm thứ I là 20.000 đồng/  1 năm.

-Lệ phí làm thẻ và danh sách lớp nộp tại khu vực học tập tầng 1 của Trung tâm gặp CN.Phan Thùy Anh. ĐT: 0905.616.900, đồng thời gởi file ảnh qua địa chỉ  email:  tinmedlibhue@yahoo.com,  ĐT: 0983.734.634                                 

                TRUNG TÂM THÔNG TIN- THƯ VIỆN 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]