Cty Co Phan Phuc An
27/03/2017 16:07:07

Thông báo về lớp tập huấn sử dụng SPSS cho Sinh viên

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên chuẩn bị làm luận văn, Trung tâm Thông tin –Thư viện sẽ tổ chức lớp tập huấn về sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ    

     TRUNG TÂM TT- THƯ VIỆN                          

 

THÔNG BÁO 

(V/v tổ chức các lớp tập huấn cho sinh viên)

 

          Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên chuẩn bị làm luận văn, Trung tâm Thông tin –Thư viện sẽ tổ chức lớp tập huấn về sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu:

1.     Sử dụng được phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học

2.     Phân tích và lý giải được kết quả xử lý số liệu theo yêu cầu nghiên cứu.

Yêu cầu:

-         Sinh viên biết sử dụng được Tin học cơ bản và nắm vững nội dung cơ bản của Thống kê y học.

-         Tài liệu sử dụng: người học được cung cấp tài liệu và phần mềm SPSS khi tham gia khóa học.

Đối tượng tham gia: Các bạn sinh viên đang làm luận văn tốt nghiệp.

Số lượng học viên: 50 sinh viên

 

Nội dung chương trình và lịch học :   Sáng : 8g00  -11g00     Chiều 14g00 -17g00

 

stt

 

Nội dung

 

Lịch học

 

Ghi chú

S01.4

1.Giới thiệu về phần mềm SPSS

2.Cài đặt phần mềm

3.Xây dựng phiếu hỏi trong SPSS

4.Rà soát số liệu

Bài tập TH: TH rà soát số liệu, xây dựng phiếu hỏi

S01.4 (thứ bảy)

 

 

S01.4

Giới thiệu thông tin về dinh dưỡng của công ty Nestle Việt nam

S01.4 (thứ bảy)

 

 

C01.4

5.Cách sử dụng các lệnh cơ bản: Frequencies, Descriptives, Means, Select cases, Recode

Bài tập TH: xếp nhóm

C01.4(thứ bảy)

 

 

S08.4

1.Cách sử dụng các lệnh cơ bản (tt): Compute, Count,

2.Lệnh vẽ biểu đồ Charts, Graphs,..

Bài tập TH: Lệnh Compute, Count, Vẽ biểu đồ

S.08.4(thứ bảy)

 

 

C08.4

3.Phân tích thống kê : Kiểm định các tỷ lệ

Bài tập TH: Kiểm định các tỷ lệ

C.08.4(thứ bảy)

 

 

S15.4

1.Phân tích thống kê : Kiểm định các trung bình

2.Tương quan và hồi quy

Bài tập TH : Kiểm định các trung bình

S15.4 (thứ bảy)

 

 

C15.4

3.Bài tập TH Tương quan và hồi quy

4.Giải đáp thắc mắc chung

5.Bài tập tự lượng giá (60 ph)

6.Thu thập ý kiến

7.Phát GCN

C15.4(thứ bảy)

 

 

 

Địa điểm: Phòng máy tính, tầng 4 của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Thời gian đăng ký hạn cuối: 16h thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Địa điểm đăng ký: Trung tâm Thông tin –Thư viện, Quầy hướng dẫn ở tầng 1 liên hệ CN. Phan Thùy Anh, đt: 0905.616.900

 

                   TRUNG TÂM THÔNG TIN –THƯ VIỆN

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]