Cty Co Phan Phuc An
22/01/2019 14:32:06

Thông báo về việc đăng ký sử dụng phòng thảo luận nhóm tại Trung tâm TT –Thư viện

Nhằm tạo điều kiện cho các anh /chị học viên sau Đại học tổ chức thảo luận nhóm trong quá trình học tập tại Trường, Trung tâm TT-Thư viện bố trí phòng học nhóm tại tầng 5 của Trung tâm để phục vụ học tập cho các nhóm (số lượng tối đa 15 người/nhóm) học viên có nhu cầu.

Nhằm tạo điều kiện cho các anh /chị học viên sau Đại học tổ chức thảo luận nhóm trong quá trình học tập tại Trường, Trung tâm TT-Thư viện bố trí phòng học nhóm tại tầng 5 của Trung tâm để phục vụ học tập cho các nhóm (số lượng tối đa 15 người/nhóm) học viên có nhu cầu.

Để thuận tiện cho việc đăng ký và bố trí lịch học của các nhóm học viên, vui lòng đăng ký trước tại quầy hướng dẫn tầng 2 của Trung tâm hoặc liên lạc qua số điện thoại: 0785530463 gặp CN. Đặng Ngọc Ý Nhi.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]