Trang chủ Liên hệ Sơ đồ web English
 
  Giới thiệu
  Thông báo
  Tin tức hoạt động
  Sách điện tử
  Giới thiệu sách mới
  Luận văn, luận án
  Hướng dẫn và hỗ trợ
  Các nguồn tài liệu
  Thư viện hình ảnh
  Danh nhân y học
  HD đăng ký tìm tài liệu tham khảo
Tài liệu toàn văn

HINARI
ProQuest Central (Truy cập tại Thư viện)
Free resources
Free journals
Free download center

Tài liệu miễn phí

PubMed
World Health Organization
Centers for Disease Control and Prevention
UNAIDS
Popline
Gastrohep
The New England Journal of Medicine
Journal of the American Medical Association
MIMS
E - Books

Web mail

Giới thiệu sách mới

Danh mục sách ngoại văn năm 2009
Trung tâm Thông tin - Thư Viện giới thiệu danh mục sách ngoại văn được nhập vào năm 2009
Xem tiếp
Danh mục sách tiếng việt được nhập vào năm 2009
Trung Tâm Thông tin - Thư Viện giới thiệu danh mục sách tiếng việt được nhập vào năm 2009, bao gồm các chuyên ngành: Sách Y học cổ truyền, sách cho các môn cơ bản ( hóa học, vật lý, sinh học) và một số chuyên ngành khác
Xem tiếp
Danh mục các sách mới tại trung tâm Thông tin - Thư viện
Danh mục sách điện tử
Xem tiếp

1  2  [3]  


Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ ở Trung tâm