Trang chủ Liên hệ Sơ đồ web English
 
  Giới thiệu
  Giới thiệu sách mới
  Tin tức hoạt động
  Sách điện tử
  Luận văn, luận án
  Hướng dẫn và hỗ trợ
  Các nguồn tài liệu
  Thư viện hình ảnh
  Danh nhân y học
  HD đăng ký tìm tài liệu tham khảo
Tài liệu toàn văn

HINARI
Free resources
Free journals
Free download center

Tài liệu miễn phí

PubMed
World Health Organization
Centers for Disease Control and Prevention
UNAIDS
Popline
Gastrohep
The New England Journal of Medicine
Journal of the American Medical Association
MIMS
E - Books

Web mail

Tìm kiếm thông tin

Từ khoá*:
Phạm vi tìm:
Theo từ Cả cụm từ

Danh mục Sách điện tử ngoại văn
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin gửi đến quý bạn đọc Danh mục Sách điện tử ngoại văn
Giới thiệu nguồn tài liệu số và hướng dẫn tra cứu
Trung tâm Thông tin -Thư viện đã xây dựng các CSDL tài liệu số, trong đó bao gồm CSDL sách điện tử ngoại văn với nhiều chuyên ngành như: Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Dược học…phục vụ cho tham khảo của độc giả trong Nhà trường.
Danh mục luận văn điều dưỡng năm 2010-2017
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin giới thiệu đến quý độc giả danh mục luận văn điều dưỡng năm 2010-2017
Danh mục luận văn Bác sĩ Răng Hàm Mặt 2010-2017
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin giới thiệu đến quý độc giả danh mục luận văn Bác sĩ Răng Hàm Mặt 2010-2017
Danh mục luận văn YTCC 2012-2017
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin giới thiệu đến quý độc giả danh mục luận văn YTCC 2012-2017
Danh mục sách mới quý III năm 2018
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin gửi đến quý độc giả danh mục sách mới quý III năm 2018
Danh mục sách ngoại văn năm 2018
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin gửi đến quý bạn đọc danh mục sách Ngoại văn 2018
Danh mục sách mới quý 2 năm 2018
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin gửi đến quý độc giả danh mục sách mới quý II năm 2018
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học cho học viên Sau Đại học
Nhằm hỗ trợ cho các học viên SĐH chuẩn bị làm luận văn, Trung tâm Thông tin –Thư viện sẽ tổ chức lớp tập huấn về sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học.
Danh mục sách mới quý 1 năm 2018
Trung tâm Thông tin - Thư Viện xin gửi đến quý độc giả danh mục sách mới quý I năm 2018
[1]  2  3  4  5  -->  ->>

Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ ở Trung tâm