Trang chủ Liên hệ Sơ đồ web English
 
  Giới thiệu
  Thông báo
  Tin tức hoạt động
Thông tin hoạt động
Thông tin Y Dược
Điểm báo - Tạp chí
  Những điều cần biết
  Sách điện tử
  Giới thiệu sách mới
  Luận văn, luận án
  Hướng dẫn và hỗ trợ
  Các nguồn tài liệu
  Thư viện hình ảnh
  Danh nhân y học
  HD đăng ký tìm tài liệu tham khảo
Tài liệu miễn phí

PubMed
World Health Organization
Centers for Disease Control and Prevention
UNAIDS
Popline
Gastrohep
The New England Journal of Medicine
Journal of the American Medical Association
MIMS
E - Books

Tài liệu toàn văn

HINARI
ProQuest Central (Truy cập tại Thư Viện)
Free resources
Free journals
Free download center

Web mail

Tin tức hoạt động » Thông tin hoạt động

Trung tâm Thông tin - Thư viện chuẩn bị cho lớp tập huấn về Y học bằng chứng
Y học bằng chứng (Evidence-Based Medicine) là một hướng phát triển mới của y học hiện đại. Cùng với sự phát triển của y học nói chung và lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong y học nói riêng, số lượng các nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ dưới dạng thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng ngày càng gia tăng...
Xem tiếp
Trung tâm Thông tin - Thư viện mở rộng liên kết với các thư viện bạn
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giảng dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học của nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư Viện Trường Đại học Y Dược Huế đã thực hiện liên kết với các Thư Viện Y Dược trong nước...
Xem tiếp
Trung tâm Thông tin - Thư viện chuẩn bị tổ chức tập huấn Thông tin Y học Trực tuyến năm 2010
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin y học của Học viên Sau Đại học và sinh viên, trong năm 2010, Trung tâm Thông tin – Thư Viện Đại học Y Dược Huế sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn tìm kiếm thông tin y học trực tuyến cho Học viên SĐH và SV. Mỗi lớp sẽ có khoảng 30 học viên...
Xem tiếp
Trung tâm Thông tin - Thư viện chuẩn bị đưa phần mềm quản lý thư viện vebrary vào sử dụng
Được sự cho phép của Ban Gíam Hiệu nhà trường và theo kế hoạch chung của Đại Học Huế, Thư Viện đã cài đặt phần mềm quản lý Thư Viện Vebrary. Phần mềm này đã được Trung tâm Học liệu Đại Học Huế sử dụng có hiệu quả trong những năm qua.
Xem tiếp
Tập huấn tìm thông tin y học trực tuyến cho học viên sau đại học
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin y học của Học viên Sau Đại học, ngày 23/4/09 Thư Viện Đại học Y Dược Huế đã tổ chức lớp tập huấn tìm kiếm thông tin y học trực tuyến cho Học viên Sau Đại học. Hơn 40 học viên SĐH thuộc nhiều chuyên ngành đã tham dự lớp học này.
Xem tiếp

Đầu  ...trước  [6]  


Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ ở Trung tâm